Ketua KPU Kota Parepare ; Hasruddin Husain

Nama                                        : HASRUDDIN HUSAIN, SH., MH.

Tempat dan Tanggal Lahir  : PAREPARE, 11 OKTOBER 1974

Jenis Kelamin                         : LAKI-LAKI

Agama                                      : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

  1. Nama Istri  : Wiwi
  2. Jumlah Anak : 2
  3. THARIQ
  4. THARYA

Alamat Tempat Tinggal    : KOTA PAREPARE

Pekerjaan  : KETUA KPU KOTA PAREPARE PRIODE 2018-2023

Riwayat Pendidikan  :

  1. SD  NEGERI 30 PAREPARE        Tamat Tahun 1986
  2. SMP NEGERI 1 PAREPARE        Tamat Tahun 1989
  3. SMA  NEGERI 1 PAREPARE       Tamat Tahun 1992
  4. S-1  FAK. HUKUM UNHAS         Tamat Tahun 1997
  5. S-2 MAGISTER HUKUM UMI     Tamat Tahun 2018

Pengalaman Pekerjaan                                 :  –

Pengalaman Organisasi                                 :  –

Pengalaman Terkait Kepemiluan               : –

MOTTO : “WUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS, DAMAI DAN BERINTEGRITAS”